Bevægelse i undervisningen

I dag ved vi, at bevægelse og fysisk aktivitet har afgørende betydning for udviklingen af børns sundhed, motoriske og kognitive kompetencer, sociale evner samt personlige identitet. På Kirsebærhavens skole er et eksempel på bevægelse i undervisningen: 

Quiz & Byt der har en motiverende effekt på eleverne, da de er fysisk aktive, har taletid 50% af tiden og får snakket med flere forskellige klassekammerater på kort tid.

Quiz og byts organisering sikre, at flest mulige elever får taletid og giver læreren mulighed for at cirkulere rundt mellem eleverne og få overblik over elevernes viden og færdigheder. 

Læs mere om Quiz og Byt her

Præsentationsvideo

En kort introdutionsvideo, der med ord og billeder viser Kirsebærhavens skole gennem elever, forældre, lærer og skolelederens øjne.

Superlab

I foråret ansøgte Kirsebærhavens Skole UVM om midler til at lave et innovativt undervisningsprojekt baseret på nysgerrighed, ny teknologi og opfindsomhed. Det foregik efter skoletid og involverede 5 lærere og en folkebibliotekar. Vi kaldte det minilab. På baggrund af erfaringerne og den opbyggede viden fra forårets forsøg udbyder vi nu - i en ændret og tilpasset form - dette for udskolingseleverne som valgfag. Vi kalder det Superlab. Vi arbejder værkstedsorienteret og eksperimenterende med CAD-design og 3D- filer. På holdet er der fokus på at udvikle modeller, der så skal stå deres prøve i det virkelige liv. Hvad der virker på skærmen, kan måske ikke altid stå i den virkelige verden, hvor fysikkens love stadigvæk gælder. Men så sørger man for at rette til, så det kommer til at virke.