HAR DU LIGE TID?

Single af Peter Garde

Nej, ikke ret meget for i dag mangler alle tid, selv om både elever og lærere tilbringer mere tid på skolen. Tid er blevet vores vigtigste ressource og største mangelvare. Tid rummer masser af muligheder, men også snævre rammer. Tid kan bruges, men ikke genbruges, og tid kan spildes. Oplevelsen af tid kan være helt forskellig. I de gyldne øjeblikke står den enten stille eller flyver af sted. Tid kan give afkast længe efter, den er brugt, og tid kan ligge i små nutidslommer uden brugsværdi.

Vi ser på, hvad lærerne bruger tiden til, og hvad de ikke har tid til.

http://www.klfnet.dk/har-du-lige-tid/

Præsentationsvideo

En kort introdutionsvideo, der med ord og billeder viser Kirsebærhavens skole gennem elever, forældre, lærer og skolelederens øjne.

Superlab

I foråret ansøgte Kirsebærhavens Skole UVM om midler til at lave et innovativt undervisningsprojekt baseret på nysgerrighed, ny teknologi og opfindsomhed. Det foregik efter skoletid og involverede 5 lærere og en folkebibliotekar. Vi kaldte det minilab. På baggrund af erfaringerne og den opbyggede viden fra forårets forsøg udbyder vi nu - i en ændret og tilpasset form - dette for udskolingseleverne som valgfag. Vi kalder det Superlab. Vi arbejder værkstedsorienteret og eksperimenterende med CAD-design og 3D- filer. På holdet er der fokus på at udvikle modeller, der så skal stå deres prøve i det virkelige liv. Hvad der virker på skærmen, kan måske ikke altid stå i den virkelige verden, hvor fysikkens love stadigvæk gælder. Men så sørger man for at rette til, så det kommer til at virke.