DGI Udeskoleprofil

Mennesker lærer rigtig godt, når de kan inddrage mange sanser, oplever variation og opholder sig i en kontekst, der handler om det, der skal læres.

Dette er blot nogle af grundene til at Kirsebærhavens Skole er i færd med at få en DGI Udeskole-profil.

Meningen er, at vi i højere grad skal arbejde med at "flytte klasseværelset" og læringen derud, hvor det er mest relevant. Det kan være en tur i skoven eller til forbrændingsanlægget - eller bare udenfor på græsset. 

Her i starten af processen arbejder vi med at synliggøre og effektivisere vores egne udendørs læringsrum - vi har jo en masse dejlige grønne områder på og omkring skolen. Vi arbejder også med at tænke venskabsklasser ind i udeskoletanken. Hver klasse har en venskabsklasse ( 0.kl og 5.kl, 1.kl og 6.kl osv), som vi gerne vil have meget i spil, da det åbner op for mange gode måder at lære på, når børn med en vis aldersforskel arbejder sammen.

På Forældreintra og denne side kan I følge med i vores arbejde med at blive en DGI udeskole.

Præsentationsvideo

En kort introdutionsvideo, der med ord og billeder viser Kirsebærhavens skole gennem elever, forældre, lærer og skolelederens øjne.

Kirsebærhavens skole – en skole i rivende udvikling

Med indførelsen af den nye læringsreform, blev der på Kirsebærhavens skole sat fokus på at udvikle skolen – i STOR stil.

 

Derfor er skolen fra nuværende skoleår, specielt udvalgt til at være ’Handleplansskole’. Dette betyder at skolen over de næste par år får tilført mange nye ressourcer. Hvilket har åbnet muligheden for, at vi allerede nu har søsat mange nye og spændende projekter; alle projekter, der skal bidrage til at udvikle elevernes trivsel på skolen og i lokalområdet, og samtidig sætte fokus på at løfte fagligheden for den enkelte. På denne måde er vi fast besluttede og meget sikre på, at vi i fremtiden på Kirsebærhavens Skole kan indfri en vision om at være en levende skole for alle børn i et mangfoldigt område. En skole hvor fagligheden nytænkes, så adspredelse i dagligdagen er en selvfølge, men samtidig med stor fokus på skolens faste traditioner. Hos os vil bevægelse og nærvær være en fast medspiller til at skabe læring og hele mennesker. 

 

Med andre ord:

 

Kirsebærhaven gør dig klar til livet.